NOTARIUSZE KOSZALIN

Kancelaria Notarialna Mirosław Pracz Paulina Pracz

Notariusze spółka cywilna.

Notariusze dokonują czynności notarialnych osobiście przy pomocy pracowników kancelarii. Wszelkie informacje niezbędne w celu dokonania czynności w tutejszej kancelarii są udzielane na bieżąco przez notariuszy i pracowników kancelarii. Powyższe informacje są udzielane bez konieczności umawiania się na spotkanie.

Wszelkiego rodzaju poświadczenia, wypisy, odpisy, wyciągi, również są wykonywane na bieżąco.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania w innych niż wyżej wymienione godzinach lub w dni wolne od pracy.

Czynność notarialna może być dokonana poza siedzibą Kancelarii Notarialnej, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Naszym nadrzędnym celem jest zabezpieczenie Państwa interesów poprzez przedstawienie wszelkich możliwych rozwiązań, opierając się na wieloletniej praktyce oraz rozległej wiedzy prawniczej. Oferujemy rzetelną, terminową oraz dyskretną obsługę.

DOKONUJEMY CZYNNOŚCI W ZAKRESIE:

czynności z zakresu obrotu nieruchomościami

zabezpieczenia / obciążenia nieruchomości

czynności związanych ze spadkiem

czynności związanych ze spółkami

umów majątkowych małżeńskich

zniesienia współwłasności

przechowywania pieniędzy / papierów własnościowych

umów deweloperskich

protestów weksli i czeków

podziału majątku wspólnego

rygorów egzekucyjnych

zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem

protokołów

sporządzania projektów aktów / oświadczeń i innych dokumentów

pełnomocnictw

inne czynności

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE

+ 48 94 347 00 08

+ 48 94 347 00 09

+ 48 94 347 00 10

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do telefonicznego kontaktu z kancelarią lub poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

MAPA DOJAZDU