W naszej Kancelarii Notarialnej w Koszalinie Notariusze sporządzają między innymi akty poświadczenia dziedziczenia.

Akt poświadczenia dziedziczenia poprzedzony jest spisaniem przez notariusza protokołu dziedziczenia, ewentualnie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Zasadą jest, że przy dokonywaniu powyższych czynności powinny być obecne wszystkie osoby zainteresowane w rozumieniu ustawy Prawo o notariacie, przy czym od kilku lat istnieje możliwość spisania tzw. projektu protokołu dziedziczenia w obecności jednej lub kilku osób zainteresowanych, a następnie potwierdzenia oświadczeń w nim zawartych przez pozostałych spadkobierców przed tym samym lub nawet przed innym notariuszem. Takie oświadczenia spadkobierców nieobecnych przy sporządzaniu projektu protokołu dziedziczenia wyrażające zgodę na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem, stanowią podstawę do spisania „właściwego” protokołu dziedziczenia, po którym sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia. Powyższa procedura jest niewątpliwie znacznym ułatwieniem w przypadku rozproszenia spadkobierców na terenie kraju.