UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków...
Testament notarialny

Testament notarialny

Zgodnie z prawem polskim powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Testament jest czynnością prawną spadkodawcy, w której rozporządza on swoim majątkiem na wypadek śmierci tj. w przypadku najprostszych...
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Notarialne poświadczenie dziedziczenia – na czym polega? Akt poświadczenia dziedziczenia stanowi alternatywę wobec sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza poprzedzone...