ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA

ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu wyrażającego zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. W tym celu przedstawiciel ustawowy dziecka powinien złożyć odpowiedni...