UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub większą liczbę osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Zgodnie z art. 157 § 1 kodeksu...
ODRZUCENIE SPADKU

ODRZUCENIE SPADKU

Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie spadku wprost), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie spadku...
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Sprzedaż nieruchomości rolnej obecnie, po wprowadzeniu licznych nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest obwarowana licznymi ograniczeniami. Co do zasady nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić jedynie przez rolnika...
MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE

MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE

Zawarcie związku małżeńskiego jest zdarzeniem, które ma wpływ na posiadany majątek. Z tą chwilą powstaje bowiem ustrój wspólności ustawowej. Cechą charakterystyczną dla tego ustroju jest to, że powstają trzy masy majątkowe: majątek wspólny, majątek...