ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA

ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu wyrażającego zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. W tym celu przedstawiciel ustawowy dziecka powinien złożyć odpowiedni...
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub większą liczbę osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Zgodnie z art. 157 § 1 kodeksu...
ODRZUCENIE SPADKU

ODRZUCENIE SPADKU

Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie spadku wprost), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie spadku...